ANBI

De Stichting Help a Star Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties en giften aan deze stichting mogen vermeld worden als aftrekpost bij de Belastingdienst.

ANBI Gegevens Help a Star Foundation

Naam

Officiële naam: Stichting Help a Star Foundation

Ook bekend als: Help a Star Foundation of Help a Star

Gevestigd te: Amsterdam

KvK-nummer: 81874278

RSIN / fiscaal nummer: 862253214

E-mail adres: info@helpastar.org

Website: www.helpastar.org

Telefonisch contact (Rob van Maanen): +31 6 336 704 86

Bankrekeningnummer IBAN: NL32INGB0007642462
Swift Code: INGBNL2A
Bank: ING Bank

Doelstelling van de Stichting Help a Star Foundation

  1.     De stichting Help a Star Foundation heeft ten doel: een substantiële bijdrage te leveren om een betere wereld tot stand te brengen.

    • a. Wij zien een wereld waar elke persoon zijn/haar dromen kan realiseren en een beter leven kan leiden.​

    • b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  2. De stichting Help a Star Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

    • a. het inzetten op ontwikkeling en vooruitgang. We bieden via een scala aan benaderingen ondersteuning aan mensen van de wereld in moeilijke omstandigheden om ervoor te zorgen dat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.​

    • Ons hoger doel is om een positieve impact te hebben op die mensen die we dienen, kansen te bieden en kennis te delen om de wereld een betere plek voor hen te maken.

Beloningsbeleid bestuurders

Het bestuur van de stichting Help a Star Foundation is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor enkele van de gemaakte onkosten.

Meer informatie / Transparantie

De stichting Help a Star Foundation wil uiteraard transparant zijn. Meer informatie over de stichting Help a Star Foundation en de ANBI status hiervan is hier te vinden:

https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-help-a-star-foundation/anbi

Ook het beleidsplan van de stichting Help a Star Foundation is daar te downloaden.

Fiscaal / Belastingvoordeel

Omdat de stichting Help a Star foundation en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is kan uw donatie of gift onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Op de website van de belastingdienst staat hier meer informatie over. U kunt één van deze overeenkomsten periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht uitprinten, ondertekenen, inscannen en naar ons e-mailen. Wij zullen deze dan ook ondertekenen en een kopie daarvan naar u terug sturen. Let op dat een periodieke gift in geld of natura voor de duur van minimaal vijf jaar moet zijn om in aanmerking te komen voor belastingaftrek.