top of page

NETHERLANDS

Information in Dutch (The Netherlands)

The Help a Star Foundation is registered in the Netherlands at the Chamber of Commerce. Chamber of Commerce  number is 81874278. RSIN: 862253214.

The goals of the Help a Star Foundation are listed below in Dutch.

Doelen van de Stichting Help a Star Foundation

  1. De stichting Help a Star Foundation heeft ten doel: een substantiële bijdrage te leveren om een betere wereld tot stand te brengen.

    • a. Wij zien een wereld waar elke persoon zijn/haar dromen kan realiseren en een beter leven kan leiden.

    • b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  2. De stichting Help a Star Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

    • a. het inzetten op ontwikkeling en vooruitgang. We bieden via een scala aan benaderingen ondersteuning aan mensen van de wereld in moeilijke omstandigheden om ervoor te zorgen dat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

    • b. Ons hoger doel is om een positieve impact te hebben op die mensen die we dienen, kansen te bieden en kennis te delen om de wereld een betere plek voor hen te maken.

Stichting Help a Star Nederland

De Stichting Help a Star Foundation Nederland heeft een ANBI status en is actief met het helpen van kinderen en jongeren om ze kansen op een betere toekomst te bieden. Meer informatie staat op de website van Help a Star Nederland:

https://www.helpastar.nl/

ANBI Status

De Stichting Help a Star Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover is te vinden op dit adres:

https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-help-a-star-foundation/anbi

Het beleidsplan van de Stichting Help a Star Foundation kan daar worden gedownload.

bottom of page